Haberler

ATIK MADENİ YAĞLARIN TOPLANMASI

  • 27.04.2015
  • kilistso

Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan 14.04.2015 tarih ve 1105 sayılalı yazıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince verilen atık yağ taşıma lisanslarının bazılarında, “13 02” başlığı altında yer alan “ Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları” na ait atık kodlarının tanımlandığı ve bu firmaların bazıları tarafından da bahse konu atık motor yağlarının toplandığı belirtilmektedir. Ayrıca atık taşıma ve atık yağ geri kazanım lisansına sahip birçok firmanın, yukarıda bahsi geçen atık motor yağlarına ilişkin kodların lisanslarında tanımlı olduğu ve bu kodlara ait atık yağların taraflarınca da toplandığının ya da geri kazanıldığının ifade edilmektedir.

30.07.2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinde; “Atık motor yağları, motor yağı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından toplanır. Bunlar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından atık motor yağları toplanmaz. Motor yağı üreticileri, ülkenin her yanından atık motor yağlarını toplayacak şekilde sistem kurmak ve bu sistemi etkin olarak çalıştırmakla yükümlüdür.” hükmü bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca söz konusu hüküm kapsamında atık motor yağlarının toplanması hususunda yetkilendirilmiş kuruluş Petrol Sanayi Derneği (PETDER)'dir.

Bu çerçevede atık motor yağlarının PETDER tarafından toplanması gerekmekte olup, aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanacaktır.

ATIK MADENİ YAĞLARIN TOPLANMASI