Haberler

ATIK PİLLERİN TOPLANMASI

  • 27.04.2015
  • kilistso

Pil ithalatçıları ve üreticileri tarafından kurulan “Taşınabilir Pil İthalatçıları ve Üreticileri Derneğinin (TAP)” 06.01.2005 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirildiği, söz konusu derneğin atık pillerin çevreye zarar vermeden düzenli bir şekilde evsel katı atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması ve bertaraf edilmelerine ilişkin faaliyetler konusunda yerel yönetimlerle, okullar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmekte olduğu, bu çalışmalarla ülkemizdeki atık pillerin çevreye zarar vermeden toplanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda artık kullanılmaz hale gelen atık pillerinizi Odamız hizmet binamız içerisinde ve diğer toplama merkezlerinde bulunan atık pil toplama kutularına bırakmanız önem arz etmektedir.

ATIK PİLLERİN TOPLANMASI