Haberler

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN SRC 5 BELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  • 30.01.2015
  • kilistso

Mesleki yeterlilik kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak kurs tamamlama sınavlarında başarılı olan ve Eğitim Tamamlama Belgesine sahip şoförlerin bu belgeleri ibraz etmeleri halinde, bu belgeler 31/03/2015 tarihine kadar SRC5 Belgesi muadili olarak kabul edilecektir.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada;

24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe bağlı olarak 26/12/2013 tarihinde yayımlanan Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri Genelgesi çerçevesinde 01/01/2014 tarihinden itibaren denetimler yapıldığı belirtilerek bu kapsamda, tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerinin sahip olmak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Sürücü Eğitimi Sertifikası (SRC 5 Belgesi) kontrollerinin de yapıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Aralık 2014′ de yapılması gereken Mesleki Yeterlilik Sınavının yapılamaması sebebiyle eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sınava girmeyi bekleyen çok sayıda şoförün mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde denetimle görevli kılınan kurum ve kuruluşlarca, tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik Yol Kenarı Denetim Genelgesi (2014/TMKTDGM-02) kapsamında yapılacak denetimlerde mesleki yeterlilik kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak kurs tamamlama sınavlarında başarılı olan ve Eğitim Tamamlama Belgesine sahip şoförlerin bu belgeleri ibraz etmeleri halinde, bu belgelerin 31/03/2015 tarihine kadar SRC5 Belgesi muadili olarak kabul edilmesi hususunda denetimle görevli Kurumlara talimat verildiği bildirilmiştir.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN SRC 5 BELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA