Haberler

2015 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ

  • 31.12.2014
  • kilistso

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.

 

İşletmelerimizde verimli çalışmanın önem ve gereğine dikkat çekmenin yanı sıra, verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak bu ödüller ile işletmelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik arttırıcı projeleri kamuoyuna duyurulması ve uygulanmış projelerin sağladığı faydaların daha iyi tanıtılması hedeflenmektedir. 

‘’Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uyarınca; 2015 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır. Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.

Bu kapsamda ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak içinhttp://vgm.sanayi.gov.tr  internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 9 Ocak 2015 tarihine kadar doldurularak Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

2015 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ