Haberler

MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJE(METYAP) TOPLANTISI YAPILDI

  • 15.09.2021
  • kilistso
Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Proje Toplantısı odamızın Meclis Toplantı salonunda gerçekleşti.
Toplantıya MTEGM İş Yeri Tabanlı Eğitim Daire Başkanı Süleyman AKGÜL, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin AKKURT, Oda Başkanımız Hacı Mustafa CELKANLI ve okul müdürleri katılım sağladı.
Mesleki Eğtimin önemini anlatan Celkanlı: "Bugün toplantımızın konusu olan Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Mesleki Eğitim hususunda âcizane görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. Beni dinlemede göstereceğiniz sabır ve hoş görü için peşinen teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir.
Ekonomik başarının temeli, kalifiye elemanların bilgi ve becerisine dayanmaktadır.
Bilgili, becerili ve donanımlı kalifiye elamanlar ise ancak mesleki eğitim sayesinde yetiştirilebilmektedir. Bu sebeple mesleki eğitimin önemini kabul ediyoruz ve meslek eğitiminin önünün açılmasını destekliyoruz.
Kanaatimce Meslek eğitimi özellikle iki amaca yönelik olmalıdır.
Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmek en temel amaç olmalıdır.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin mesleki ve teknik kabiliyetlerini geliştirerek Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Teknik Eğitimin önemi çok büyüktür.
Son yıllarda Ülkemizin en büyük sorunlarından birini oluşturan "İşsizlikle Mücadele" konusuna önemli mesafeler alınmıştır.
Bu çalışmalardan anlaşılmıştır ki işsizliğin en büyük nedeni eğitimsizlik ve mesleksizliktir.
Hepimiz görüyoruz ki kahvehaneler işsiz dolu, ama işletmelerimiz, çalıştıracak eleman bulamıyor.
Demek ki yaşanan sorun sadece işsizlik değil, asıl anlamda mesleksizliktir.
Bu gün bir çok işveren işçi bulmakta sıkıntı çektiklerini, bilhassa mesleki eğitim almış genç bulmakta zorlandıklarını, bir çok konuda teknik eleman bulamadıklarını, yeni teknoloji ürünü makinelere yöneldikleri halde bu makineleri çalıştıracak yeterli donanıma sahip eleman ihtiyacı hissettiklerini dile getirmektedirler.
Bu yüzden üreten kesimlerin nitelikli işgücü talebini karşılayacak olan mesleki eğitimin, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine ilişkin önlemler hayata geçirilmelidir.
Bu husustaki en önemi faaliyet de Mesleki Eğitimin Tanıtımı olmalıdır.
Toplumumuza ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize mesleki eğitimin önemini ve gelecekte kendilerine sağlayacağı imkanları tanıtmalıyız.
Mesleki eğitimin kalitesini arttırmalıyız ve mesleki eğitimi öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasında, meslek sahibi olmalarında veya yüksek tahsile devam etmeleri yolunda çeşitli avantajlarla donatır hale getirmeliyiz.
Yani meslek eğitimini mecburen seçme yerine, tercihen seçilir duruma getirmeliyiz.
Dolayısıyla, Ülkemizdeki istihdam sorununun başında gelen kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesinde meslek eğitimi anahtar olarak görülmelidir.
Bu yüzden Türk toplumuna mesleki eğitimin avantajları doğru anlatılmalı, gençler meslek sahibi olma yönünde özendirilmelidir.
Kuşkusuz bu noktada ülke yöneticilerinin, verilen mesleki eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini artıracak düzenlemeleri hayata geçirmesi de zorunludur.
Mesleki ve teknik eğitimin niteliği arttırılarak, Ülkemizin, uluslararası alanda en rekabetçi, en dinamik, bilgiye dayanan sürdürülebilir ekonomik büyümeye sahip bir güç haline getirilmesinde en büyük araç olarak kullanılmalıdır.
Bu da, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verilen mesleki eğitiminin kalitesinin arttırılması ve gerekli önemin verilmesi ile mümkün olacaktır.
Gençlerimiz günümüz gerçekleri karşısında, mesleki eğitimi önemseyerek eksiklerini telafi etmeli ve niteliklerini doğru kullanarak yeni düzende kendilerine üstünlük sağlamalıdır.
Gençler geleceğe hazırlanma dönemini bir yarış olarak görmeli, bu yarışta rakiplerine üstünlük kurmanın ancak eğitim ve mesleki beceriden geçtiğini anlamalı ve bu yarışta rakiplerinden daha hızlı koşmanın önemini kavramalıdır.
Ya da başka bir ifade ile bu husus topluma anlatılmalı ve tanıtılmalıdır.
Bu alanda daha hızlı ve esnek davranma kabiliyetine sahip olmanın yolu ise mutlaka ve mutlaka mesleki eğitimden geçmektedir.
Sözlerime son vermeden önce Kilis’in yeni ve donanımlı bir Çıraklık Eğitim Merkezine ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyorum.Bakanlığımızdan da Yeni bir çıraklık Eğitim Merkezi Müjdesini bekliyoruz.
Son söz olarak bu önemli konuya parmak basan ve kısa adı METYAP olan Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesine emeği geçenleri kutluyorum. Projenin başarıya ulaşmasını gönülden diliyorum."d edi
Mesleki eğitim merkezleri ile ilgili sunumla devam eden toplantı soru-cevapla sona erdi.
MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJE(METYAP) TOPLANTISI YAPILDI
MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJE(METYAP) TOPLANTISI YAPILDI
MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJE(METYAP) TOPLANTISI YAPILDI
MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJE(METYAP) TOPLANTISI YAPILDI
MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJE(METYAP) TOPLANTISI YAPILDI
MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJE(METYAP) TOPLANTISI YAPILDI
MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJE(METYAP) TOPLANTISI YAPILDI
MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJE(METYAP) TOPLANTISI YAPILDI