Haberler

Memur Alım İlanı

  • 13.09.2021
  • kilistso
KİLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI
MEMUR ALIM İLANI

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda boş bulunan kadrolara atanmak üzere aşağıda yazılı bulunan şartlarda 2 adet sözleşmeli memur alınacaktır. İlanen duyurulur.

I-ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
A) Genel Şartlar
1) Türk vatandaşı olmak
2) Yaşı 18’den küçük, 35 yaşından büyük olmamak
3) Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi(Makine Mühendisi), İktisat veya İşletme Fakültesi mezunu olmak,
4) Geçerli Kamu Personeli Sınavı KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 türünden puanları en az 70 ve üzeri olmak,
5) Kamu haklarından yoksun bulunmamak
6)Taksirli suçlar hariç,ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ve yüz kızartıcı suçlardan dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak
7) Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilgisi olmamak
8)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak

B) Özel Şartlar
Adaylar arasında Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi(Makine Mühendisi) mezunları veya Muhasebe bilgi ve tecrübesi olanlar bulunması halinde tercih sebebi sayılır.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Safter Necioğlu Bulvarı No:10 KİLİS adresinde Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine 06/09/2021 gününden itibaren 30/09/2021 günü mesai bitimine kadar bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar değerlendirilmeyecektir.

III-TALEP EDİLEN BELGELER
1) İş Talep Dilekçesi
2) Diplomanın Noterden Onaylı Sureti
3) Nüfus Cüzdan Sureti
4) Savcılıktan Alınacak İyi hal Kağıdı
5) 2 Adet vesikalık Fotoğraf
6) İkametgâh İlmühaberi
7) Sağlık Kurulu Raporu
8) Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği
9) Terhis belgesi veya Askerlikle İlişkisi Olmadığına Dair belge
10) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi
11) Özgeçmişi

IV-ATAMA ŞEKLİ
Müracaat edenler arasında geçerli şartları taşıyanlar Oda Yönetim Kurulu tarafından Sözlü Mülakata tabi tutularak başarılı görülenlerin ataması yapılacaktır.
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu memur alımlarını yapıp-yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.

V- ATAMAYA AİT DİĞER BELGELER
Atamaya esas diğer belgeler ataması yapılacak adaydan bilahare istenecektir. Yanlış veya usulsüz beyanda bulunduğu ya da atama koşullarını taşımadıkları anlaşılanların talepleri değerlendirilmeyecek atanmış olanların atamaları iptal edilecektir.

Alım İlanı pdf dosyasına https://bit.ly/3k5m24A linkinden ulaşabilirsiniz.
Memur Alım İlanı