Haberler

Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikller

  • 24.09.2014

19.09.2014 / Genel BilgilendirmeKamuoyunda Torba Kanun olarak anılan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.​

Anılan Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

 

1.  Anonim ve limited şirketlerde, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarının hazırlanacak (esas sözleşmede hüküm bulunması koşuluyla) iç yönergenin tescil ve ilanını müteakip atanabileceği düzenlenmiştir.

 

2. Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin süre 01.07.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

3. Sermayelerini Kanunda öngörülen asgari tutara yükseltmeyen şirketlere 11.12.2014 tarihine kadar süre verilmiştir. Sermaye artırımını yapmadığı için kayıtları silinen şirketlere de aynı tarihe kadar sermaye artırımı için başvuru hakkı tanınmıştır.

 

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

 

 

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası
Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikller
Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikller