Haberler

İHALEYE GİREN FİRMALARA EKAP KAYIT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

  • 25.07.2014

         İhale sürecindeki işlemlerin elektronik gerçekleştirilebilmesi hedefinin önemli bir adımı olarak 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatına değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;

 

n  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,

n  Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,

n  Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortaklarının tamamının,

 

Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olunması zorunlu hale getirilmiştir.

 

Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’ a kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin 01.01.2015 tarihi itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alamayacak ve dolayısıyla ihalelere katılamayacaktır.

 

            Bu çerçevede, 01.01.2015 tarihli ve sonrasında ihaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için EKAP’ a kayıt olmaları önem arz etmektedir.

İHALEYE GİREN FİRMALARA EKAP KAYIT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ