Haberler

AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber Hk.

  • 05.02.2020
  • kilistso

 SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı, 11/12/2019 tarihli, 12286 sayılı ve "AB Ürün kurallarının Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber" konulu yazı

Gümrük Birliği'nden doğan hak ve yükümlülükler kapsamında, Türkiye tarafından Avrupa Birliği'nin (AB) yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatının üstlenildiği ve bu sayede Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının yanı sıra Türk vatandaşlarına güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı ilgi yazı ile bildirilmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi, AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bahse konu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla "Mavi Rehber" adında bir kılavuzun yayımlandığı yazıda belirtilmektedir.

Bahse konu "Mavi Rehber"in, malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindeki ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümler içerdiği ve ülkemizde de uygulandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara tasarım, üretim, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda kolaylık sağlanması ve yol göstermesi amacıyla "Mavi Rehber"in Türkçe'ye tercüme edildiği ve Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde (https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/mavi-rehber)  yayımlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 
AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber Hk.