Haberler

Konsinye Başvurusu Hakkında

  • 22.10.2019
  • kilistso

 Ceza infaz kurumları ile tutukevleri işyurtlarındaki kantinlerde, konsinye satış uygulaması yapılmaktadır. Konsinye satış işlemlerine yönelik başvuruların yapılması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanması sürecine yönelik usul ve esaslar Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm altına alınmıştır.

Konsinye satış başvurularına yönelik duyurular Resmi Gazete’de ve Kurumun resmi internet sitesinde (http://www.iydb.adalet.gov.tr ) yayımlanmaktadır. Konsinye satış başvurularının yapılması ve başvuruların değerlendirilmesi ile sözleşme imzalanmasına yönelik ayrıntılı açıklama ve başvurulara esas doküman Kurumun resmi internet sayfasında yer almakta olup, dokümanlar buradan indirilmek suretiyle konsinye satış başvurusu yapılabilmektedir.

Konsinye sistemine yönelik bilgi kılavuzları ile konsinye duyurusu ve dokümanları Kurumun internet sayfasındaki Konsinye Bilgi Modülü’nde yar almaktadır. Konsinye başvurularında Kurum tarafından herhangi bir başvuru ücreti alınmamakta ve bu sebeple Kurumun resmi internet sitesi haricinde yayımlanan dokümanlar ile konsinye başvuru ücreti yatırılacağı belirtilen banka hesaplarına yönelik açıklamaların dikkate alınmaması gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Konsinye Başvurusu Hakkında