Haberler

VI. ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ

  • 20.09.2019
  • kilistso

 Sayın Üyemiz,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (TMMOB)  alınan yazıda; Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi'nin altıncısı 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir'de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecektir.

Kongrede Geleceğin Elektrik Tesisleri ve Dijitalleşme ana teması ile IV. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, X. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, V. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, Binalarda Elektrik Tesisatı Sempozyumu, SMM Forumu'nun (Serbest Müşavir Mühendislerin katılımı ile) yanı sıra Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Uygulamaları başlıklarında 6 ayrı etkinlik gerçekleştirilecek, kongre ile eşzamanlı olarak düzenlenecek sergide sektörün önemli ve başat firmalarının katılımıyla teknolojik ürünler ve gelişmeler katılımcıların dikkatine sunulacaktır.

Yerli ve yabancı uzmanların katılacağı, elektrik tesislerinde güvenlik, jeneratör sistemleri, enerji verimliliği ve kalitesi, güç sistemleri yapı elektronik sistemleri, dağıtım şebekelerinin dijitalleşmesi, son kaynak tedariği, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı, yenilenebilir enerji sistemleri, akıllı şebekeler, patlayıcı ortamlardaki elektrik tesisatı, kablolar, yapı tesis süreci, solar teknolojiler ve fotovoltaik sistemler vb. elektrik ve elektronik sektörünün bütününü içerisine alan birçok güncel konu işlenecektir.

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisine online kayıt http://tesisatkongresi.org/ link adresi üzerinden yapılabileceği hususunu,


Bilgilerinize sunarız.

VI. ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ