Haberler

ÜYELERİMİZE DUYURU!!!

  • 04.09.2019
  • kilistso

  İlgi: Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın 05.07.2019 tarihli, 157093 sayılı ve poşet uygulamaları hakkında yazı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında 2872 sayılı Çevre Kanununun ‘’Poşet ücreti’’ başlıklı Ek 13 üncü maddesinde (29/11/2018 – 7153/8 md.) ‘’Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça  oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.‘’  hükmünün yer aldığı ve bu hükme istinaden ‘’ Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

Untitled-1 (253 KB)
ÜYELERİMİZE DUYURU!!!