Haberler

MÜCBİR SEBEP HALİ İLE İLGİLİ DUYURU

  • 12.06.2019
  • kilistso

  Bilindiği üzere Kilis ilinde 01.03.2016 tarihinde başlayan Mücbir Sebep Halinin

uzatılması talebimize rağmen mümkün olmamış ve 31.05.2019 tarihi itibari ile sona
ermiştir.
 
Mücbir sebep halinin başladığı 01.03.2016 tarihi ile mücbir sebep halinin sona erdiği
31.05.2019 tarihleri arasında ödenmesi gereken vergilerin ödeme süreleri 01.11.2019
tarihine kadar, sigorta ve bağkur primlerinin süreleri ise 31.10.2019 tarihine kadar
uzatılmıştır.
 
Bu borçların herhangi bir tecil faizi ve gecikme zammı alınmadan uzun vadeye
yayılarak taksitlendirilmesi hususunda çalışmalarımız devam etmektedir.
Ancak mücbir sebep halinin 31.05.2019 tarihinde sona ermesinden dolayı
01.06.2019 tarihinden itibaren ödenmesi gereken her türlü vergi, sigorta ve bağkur
primlerinin zamanında ödenmesi gerektiği hususunun, üyelerimizin bir gecikme
zammına maruz kalmaması için hatırlatılması gereği duyulmuştur.
 
Bu hususta üyelerimizin muhasebecileri ile irtibata geçmeleri önem arz etmektedir.
 
Mücbir Sebep Hali döneminde biriken borçların taksitlendirilmesi ile ilgili gelişmeler
üyelerimiz ile paylaşılacaktır.
Saygıyla Duyurulur.
 
Hacı Mustafa CELKANLI
KiTSO BAŞKANI
MÜCBİR SEBEP HALİ İLE İLGİLİ DUYURU