Haberler

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER (GENEL)

  • 30.05.2019
  • kilistso

 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen yazıda;

TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülmekte olan Ufuk2020 Programı'ndan ve sonraki dönemlerde uygulanacak olan Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından elde edilecek kazanımları azami ölçüde arttırabilmek amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK), Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının Türkiye'de etkili bir şekilde işleyisini sağlamaya yönelik strateji ve eylemleri belirlemek, belirlenen strateji çerçevesinde başlıca Ar-Ge ve İnovasyon aktörlerini harekete geçirerek teşvik edecek, bilgilendirecek ve destekleyecek kararları almak ve gerekli çalışmaları yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye https://ufuk2020.org.tr/tr web adresinden ulaşılabilir olup, tüm üyelerimize duyurulur. 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER (GENEL)