Haberler

Mühür Ebatları

  • 24.05.2019
  • kilistso

 Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 22.04.2019 tarihli ve E-00043640952 sayılı yazıya istinaden Tobb aracılığı ile tüm odalara yapılan duyuru şu şekildedir;

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)  üzerinden düzenlenen menşe ve dolaşım belgelerinin üzerinde yer alan ilgili gümrük idaresine ait elektronik mührün 30x30 ebatlarında olması gerekirken farklı ebatlarda belge üzerinde basılmasından kaynaklı ithalatçı ülke makamlarınca anılan belgelerin sonradan kontrol işlemlerine tabi tutulduğu kaydedilmiştir.

Medos yazılımı üzerinden gerçekleştirilen vize işlemlerinde belge üzerinde yer alan mühür ölçüleri ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.Bununla birlikte bireysel yazıcılardaki hatalı ölçeklendirme yapılması sonucu mühürlerde yaşanan kayma ve orantısal küçülme/büyümeler nedeni ile mevzuata uygun ebatlarda basılmayan mühürler nedeniyle belgeler sonradan kontrol işlemlerine tabi tutulmaktadır.

Bu nedenle bireysel yazıcılardaki ayarlarda değişiklik yapılmasından kaynaklı ortaya çıkan ve sonradan kontrol talebine yol açan mühür ebatlarındaki farklılıkların önlenmesi amcaıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve yeterli önlemin alınması konusunda gereğini rica ederiz

Mühür Ebatları