Haberler

Ölçü ve Ölçü Aleti Kullanıcılarının Dikkatine...

  • 25.03.2019
  • kilistso

 Ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarının dikkatine;

28/02/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.
Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi  geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/02/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine, belediye ölçüler ve ayar memurluklarına ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.
İlgililere önemle duyrulur.
BAŞVURU YAPILACAK YERLER 
1-SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ;
a)Tartım kapasitesi  2.000kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri
b)Diğer tartı aletleri
c)Akaryakıt, LPG, Adblue, Süt vb. su dışındaki sıvı ölçüm sayaçları
2-GRUP MERKEZİ BELEDİYE ÖLÇÜLER VE AYAR MEMURLUKLARI (KİLİS BELEDİYESİ)
a)Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, 
b)Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan kapasitesi 2.000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; 1)Masa terazileri, 2)Asma teraziler, 3)Tek kollu kantarlar, 4)İbreli teraziler
3-YETKİLİ MUAYENE İSTASYONLARI
a)Otomatik tartı aletleri
b)I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri 
c)2'inci maddenin (a) bendinde belirtilen tartı aletleri (Belediyenin yapacağı) dışındaki tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri 
d)Taksimetre ve takograf cihazları
NOT:Yetkili Muayene servislerine https://msurapor.sanayi.gov.tr web adresinden ulaşılabilmektedir.
444 6 100 nolu telefon hattı üzerinden Kilis İl Müdürlüğüne bağlanılarak detaylı bilgi alınabilir 
Ölçü ve Ölçü Aleti Kullanıcılarının  Dikkatine...