Haberler

CUMHURBAŞKANIMIZIN DANİMARKA ZİYARETİ

  • 26.02.2014
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL 17-19 Mart 2014 tarihlerinde Danimarka’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bahse konu ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımıza bir özel sektör heyetinin refakat etmesi planlanmaktadır. Özel sektör heyetinin ziyaret programını düzenleme görevi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) a verilmiştir. Program çerçevesinde Kopenhag’da iki ülke iş adamları ve önde gelen kurum temsilcilerinin bir araya geleceği Türk-Danimarka Ticaret ve Yatırım Formu düzenlenmesi öngörülmektedir. Forum kapsamında Yeşil Enerji Teknolojileri, Gıda & Tarım Teknolojileri ve Sağlık sektörü temalarında paralel toplantılar düzenlenecektir.Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere TOBB-ING Bank, Çetin Emeç Şubesi (Şube Kodu:278) TR850009900310435600200003 numaralı hesaba 1.500. Avro avans bedeli ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edilecektir.
 

Katılımcıların TOBB’ un web sitesinden temin edecekleri “Katılımcı başvuru Formu” nu en geç 3 Mart 2014 Pazartesi gününe kadar ödeme dekontu ile birlikte TOBB’a (Seda GEDİK, E-posta danimarka@tobb.org.tr Faks: 0312 2182209) iletmeleri gerekmektedir.) 

 
CUMHURBAŞKANIMIZIN DANİMARKA ZİYARETİ