Haberler

CELKANLI; SANAYİ SİCİLİ CEZA MUAFİYETİNDE SON AYA GİRİLDİ

  • 07.06.2018
  • kilistso

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI 6948 sayılı Kanunun 1. Maddesi kapsamında sayılan sanayi işletmelerinin Sanayi Siciline Kaydolma ve ceza muafiyetinde son aya girilmiş olması nedeniyle bir açıklama yaparak şunları söyledi:

 

“Sayın Üyemiz,

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 no’lu Kanun 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre, sanayi işletmelerinin faaliyete başladıklarından itibaren 2 ay içerisinde Sanayi Siciline kaydolmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kaydolmamış işletmelere 1.046,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Ancak, 7033 sayılı Kanun ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 3. Maddesine ek fıkra eklenerek, “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz 2018 tarihine kadar Sanayi Siciline kaydolan işletmelere idari para cezası uygulanmaması ve bu tarihe kadar kayıt olmayanlara ise ceza uygulanması hüküm altına alınmıştır.

Üretim reform paketi (7033 Sayılı Kanun) ile getirilen ceza muafiyetinde son aya girilmiş olması nedeniyle, 6948 sayılı Kanunun 1. Maddesi kapsamında sayılan sanayi işletmesi üyelerimizin, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar https://sanayisicil.sanayi.gov.tr web adresini kullanarak Sanayi Siciline kaydolmaları gerekmektedir.”

CELKANLI; SANAYİ SİCİLİ CEZA MUAFİYETİNDE SON AYA GİRİLDİ