Haberler

İRAN'A ABD TARAFINDAN UYGULANAN TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR HK.

  • 07.06.2018
  • kilistso

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden 29.05.2018 tarih ve 8156 sayılı yazıda; ABD tarafından İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımlar hakkında detaylar bulunmaktadır.

Bahse konu yazı aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

 

1. ABD’nin İran Politikası konusunda 14 Mayıs 2018 tarihinde ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından kordiplomatiğe verilen brifingin, ABD tarafından İran'a yeniden uygulanacak yaptırımlar ve dolaylı yaptırımlara ilişkin bölümü, Vaşington Büyükelçiliğimizden alınmakla aşağıda özetlenmiştir:

-İran havacılık sektörüyle iş yapılmasını teminen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde verilen lisanlar iptal edilecektir.

-Aralarında Mahan Air’ın da bulunduğu yaptırıma tabi İran havayolu şirketleriyle iş ilişkilerine (seferlerine dahil) ivedilikle son verilmesi gerekmektedir.

-Aksi takdirde dolaylı yaptırımlar kaçınılmaz olacaktır. Anılan havayoluna biletleme, temizlik, yemek-içecek hizmetleri sağlayan şirketler dahi dolaylı yaptırımlara kalabileceklerdir.

-İran’ın petrol sektörüne uygulanacak yaptırımlar, bu ülkenin bölgesel ve küresel faaliyetlerini finanse etmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda ABD yakın gelecekte ilgili ülkelere ziyaretler tertip edecektir.

-Yaptırımların yeniden uygulanmasından ötürü diğer ülkelerin uğrayacağı zararların ABD tarafından tazmin edilmesi söz konusu olmayacaktır.

-İran ile yürütülen iş ilişkilerinin sonlandırılması için 90 günlük ve 180 günlük iki ayrı geçiş süresi öngörülmüştür. Bu sürelerin bitimiyle söz konusu yaptırımlar tamamen yürürlüğe girecektir.

-Bu süreçte ABD Hazine Bakanlığı ile yakın iletişim ve işbirliği içinde olunması tavsiye edilmektedir.

2.Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 15 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan ve örneği ekte sunulan basın açıklamasıyla, “Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü adına milyonlarca ABD Dolarını Hizbullah’a transfer eden” gerçek ve tüzel kişilere karşı yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirilmiştir.

Söz konusu kararla, İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif, İran Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktör Yardımcısı Ali Tarzali, Irak’ta kain Al-Bilad Islamic Bank, anılan Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Direktörü Aras Habib Kareem ve Hizbullah yetkilisi Muhammed Qasir “Özel Olarak Belirtilmiş Küresel Terörist” listesine dahil edilmiş olup, haklarında yaptırım kararı alınmıştır.

3.BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikle olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunludur. Buna mukabil, ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD yaptırımlarını sınır aşar şekilde uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde keyfiyetten bilgi sahibi olunmasında yarar görülmektedir.

İRAN'A ABD TARAFINDAN UYGULANAN TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR HK.