Haberler

KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ: KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN DEVAM EDİYOR

 • 23.01.2014

 Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Erdal ÖNDEŞ Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Kurulacak Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklama da aşağıdaki görüşlere yer verildi.

“Bilindiği üzere 2013 yılı Mayıs ayında yoğun olarak kurulma çalışmaları başlatılan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bu güne kadar OSB Müteşebbis Teşekkülünü oluşturacak kurum ve kuruluşların müracaatına istinaden Kilis Valiliğimizce Kilis İli Polateli İlçesi Ürünlü, Ömeroğlu, Karakıl Köyleri Mevkiinde 1950 ha alanda “Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” adı altında bir OSB kurulması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne talepte bulunulmuş, OSB Bilgilendirme Raporu hazırlanarak Bakanlığa sunulmuştur.  

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü bunun üzerine yer seçim çalışmalarını başlatmıştır. 13.08.2013 tarihinde Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ nin Etüt Çalışmasını yapmak üzere Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü uzmanları Kilis’e gelerek 3 gün müddetle ilimizde çalışmalarda bulunmuş ve Etüt çalışmasını tamamlamıştır.

Etüt Çalışmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 06.09.2013 tarih ve 3165 sayılı yazısı ile 03.10.2013 tarihinde Kilis Ticaret ve sanayi Odasında “Yer Seçim Komisyonu” nu toplamıştır.

Yer seçim komisyonuna katılan tüm kurum ve kuruluşlar olumlu görüş verdiklerinden Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 04.11.2013 tarih ve 3813 sayılı yazısı ile Kilis ili Polateli İlçesi Ürünlü, Ömeroğlu, Karakıl Köyleri Mevkiinde 1950 ha. alanın Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak uygun bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca söz konusu alanın kesinleştirilmesi için;    
    a-Tescil harici taşınmazların hazine adına tescil ettirilmesi,
    b-1/5000 ölçekli kadastral paftanın hazırlanması
    c-Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporunun hazırlanması
    d-ÇED Raporunun hazırlanması
    e-Mera vasıflı parsellerin mera vasfının kaldırılarak Hazine adına tescilinin yapılması istenilmiş” olduğunu belirten KİTSO Başkanı bundan sonraki çalışmalarla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı.

Kasım ayından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda:

•    Söz konusu alan üzerinde Tescil Harici alan kalmamıştır.
•    1/5000 ölçekli kadastral pafta hazırlanarak tamamlanmıştır.
•    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Jeoloji Mühendisi Ali EVİRGEN,  İl Özel İdaresi Jeoloji Mühendisi Cengiz KAYHAN, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Jeofizik Mühendisi E.Handan KAHVECİ’ den oluşan bir komisyon tarafından hazırlanacak olan Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporunun arazi çalışması ve toprak numunelerinin alınması çalışmasında bulunmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden istenilen Jeoloji Mühendisi Sayın Ercan GÜLER 14 Ocak 2014 tarihinde Kilis’e gelerek heyete katılmış ve araziye gidilerek Gözlemsel Jeolojik Etüt çalışmalarına başlanmıştır. Raporun Ocak ayı sonunda hazır hale geleceği planlanmaktadır.
•    ÇED Raporunun hazırlanması için Müteşebbis Teşekküle katılacak Sanayici Derneğimiz vasıtası ile Ankatek Mühendislik Ltd. Şti. ile anlaşma yapılmış olup, ilgili firma 16 Ocak 2014 tarihinde Kilis’e gelerek arazi incelemesi ve alan tespitinde bulunmuş, Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ve Odamız yetkililerince ilgili firmaya arazi ile ilgili bilgilendirme ve yer teslimi yapılmıştır. Belirli bir zaman ve sürece tabi olan bu çalışmaların da Mayıs ayı sonunda bitirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir.        

Bu çalışmalar devam ederken arazi içerisinde bulunan mera vasıflı arazilerin mera vasfının kaldırılması için Kilis Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ ne talepte bulunulacaktır.

Bu güne kadar yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara ve değerli yöneticilerine en samimi şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.

Birçok bölgeye örnek olacak bu uyum ve dayanışma içerisinde yapılan çalışmalar en kısa zamanda meyvesini vereceğine gönülden inanmaktayız. Ortak aklın ürünü bu önemli proje tamamlandığında bölgemize çok önemli katkılar sunacağı bir gerçektir. Ama bu projeden en çok kazanın ise Ülkemiz olacağı bizi daha çok heyecanlandırmaktadır.
 

KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ: KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN DEVAM EDİYOR
KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ: KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN DEVAM EDİYOR
KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ: KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN DEVAM EDİYOR
KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ: KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN DEVAM EDİYOR
KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ: KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN DEVAM EDİYOR
KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ: KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN DEVAM EDİYOR
KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ: KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN DEVAM EDİYOR
KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ: KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN DEVAM EDİYOR
KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ: KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN DEVAM EDİYOR
KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ: KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI HİÇ DURMADAN DEVAM EDİYOR