Haberler

TACİRE İLİŞKİN BİLGİLERİN YER VERİLMESİ

  • 17.01.2014

 Bilindiği üzere 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanununun 39.Maddesi gereği her tacir 01.01.2014 tarihinden itibaren işletmesi ile ilgili olarak düzenlediği ticarei mektuplarda ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde ticaret sicil numarasını, ticaret unvanını,işletmenin merkezi ve intenet sitesi oluşturma yükümllüğüne tabi ise internet sitesinin adresini belirteceğihüküm altına alınmıştır.


Buna göre intenet sitesi yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin işletmeleri ile ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde (faturalar, parakende satış fişi(Yazarkasa fişi), biletler, gider pusulaları,müstahsil makbuzları,ücret bordroları gibi) aşağıdaki bilgilere yer vermeleri gerekmektedir.

1-Mersis Numarasını veya Ticaret Sicil Numarasını 
2-Ticaret Unvanı
3-Ticari İşletmenin Merkezi

Sözkonusu bilgilerin 01 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında düzenleyecekleri belgelerde gösterilmemesi durumunda Yeni Türk Ticaret Kanununun 51.Maddesine göre uygulanacak cezai işleme maruz kalınmaması amacı ile        01 Ocak 2014 tarih ve sonrası kullanacakları belgeleri bastırırken 

1-Ticaret unvanının,
 2- Mersis Numarasını veya Ticaret Sicil Numarasının,
 3-İşletmenin merkezinin 
Ayrıca,
4-Bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin bunlara ilave olarak internet adresinin gösterilmesine dikkat etmeleri gerekmektedir.

01 Ocak 2014 tarihinden önce bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında kullanılması halinde anılan bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması, yazar kasalarda madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli proğram değişikliklerinin yaptırılması veya proğram değişikliği yapılıncaya kadar fişlerin önüne veya arkasına bilgileri içeren kaşeyi vurmaları uygun olacaktır.