Haberler

ODAMIZDA İPEK YOLU KALKINMA AJANSI 2014 MALİ DESTEK PROGRAMI TANITIMI YAPILDI

  • 10.01.2014

Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel gelişme alanında yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgenin rekabet edebilirliğini artırmak üzere, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), 2014 yılı mali destek programı tanıtımı Odamızda yapıldı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı uzmanlarınca toplantıya katılanlara yapılan sunum ile projenin içerikleri, proje hazırlanırken dikkat edilmesi hususlar ve mali kaynaklar hususunda bilgi verildi.
 16 Aralık 2013 tarihi itibarı ile başlayacak başvurular, 17 Şubat 2014 tarihine kadar devam edecek olup, projeler Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kültür-turizm, sosyal kalkınma, sağlık, tarıma dayalı sanayi ve ekonomik kalkınma başlığı altında hazırlanacağı ifade edildi.
İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı mali destek programının 3 ana başlık altında ilan edildiği,
Bunların;
•    Bölgesel ve sektörel rekabet mali destek programı (KOBİ),
•    Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için 'Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 
•    Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı olduğu belirtilmiştir.
 

ODAMIZDA İPEK YOLU KALKINMA AJANSI 2014 MALİ DESTEK PROGRAMI  TANITIMI YAPILDI