Haberler

KİTSO’da 12. Etap Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı Tanıtıldı

  • 11.10.2017
  • kilistso

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Odamızca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ; “İlimizin desteklenmesi önem arz eden konularının başında hiç şüphesiz tarım ve hayvancılık gelmektedir. Bu nedenle açılan her fırsatın yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla destek programlarının tanıtılması toplantıları düzenliyoruz. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası siz değerli üyelerimizle bilgilendirme toplantılarında buluşmaya devam edeceğiz.” Dedi.

 

Odamız toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü uzmanlarınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı detaylı olarak anlatıldığı sunumun özeti aşağıya çıkartılmıştır.

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkındaki 2017/22 Nolu Tebliğ, 13.09.2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2017


1 – AMAÇ: Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

2 – HİBE TUTARI (ÜST LİMİTLERİ):
Yeni Tesis Başvurularında: 2.000.000 TL
Tamamlama Başvurularında: 1.750.000 TL
Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Başvurularında: 1.500.000 TL
Kırsal Turizme Yönelik Niteliği Yeni Tesis İçin: 1.500.000 TL
Çiftlik Faaliyetleri, Yöresel El Sanatları ve Bilişim Sis. : 500.000 TL
Asgari Yatırım Tutarı: 30.000 TL
DESTEK (Hibe) ORANI : %50


3 – BAŞVURU KONULARI
a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,


4 – GENEL HÜKÜMLER:
 • Ekonomik yatırımlar için; Şahıslar ve son başvuru tarihinden önce kurulan, Kolektif, Limited, Anonim Şirket veya tarımsal amaçlı kurulan kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri başvuruda bulunabilirler.
 • Niteliği yeni tesis olan başvurular sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılır.
 • 5 yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz.
 • Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının %80'inden fazla olamaz. İdari alanlar İnşaat giderinin % 15'ini aşamaz.
 • Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının %20'sinden fazla olamaz.
 • Kırsal turizm, el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, çiftçi kayıt sistemine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 • Makine ekipman alımlarında özel imalat makineler hariç Deney Raporu, TSE ve/veya CE belgesi olması şartı aranmaktadır.

 

KİTSO’da 12. Etap Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı Tanıtıldı
KİTSO’da 12. Etap Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı Tanıtıldı
KİTSO’da 12. Etap Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı Tanıtıldı
KİTSO’da 12. Etap Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı Tanıtıldı