Haberler

Transit Rejimde Ön Beyan Uygulaması Hakkında...24.07.2017

  • 24.07.2017
  • kilistso

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünün Odamıza intikal eden 13.07.2017 tarih ve 26502414 sayılı yazıda, TIR Karnesi kapsamı taşımalarda (RO-RO ile gelenler dâhil) taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önce taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin uygulama 25.04.2017 tarihinde başladığı bildirilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliği’nin bazı hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren ve yayımlanmasını teminen Başbakanlığa sevk edilen Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile, 15/8/2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmek üzere, Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmekte ve karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanının taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verilmesi hüküm altına alınmaktadır.

Buna göre, 15.8.2017 tarihi itibarıyla, eşyaya ilişkin ön beyanın hâlihazırda alındığı, karayolu ile Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında başlamış bir transit beyanı ile ya da TIR Sözleşmesi çerçevesinde TIR Karnesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, giriş gümrük idaresinden bir iç ya da başka bir sınır gümrük idaresine sevk edilecek eşya için transit rejimine ilişkin beyanın, taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki eşya için işlemler, gümrük idaresine ibraz edilecek transit beyanına istinaden gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede, Türkiye Gümrük Bölgesine herhangi bir transit beyana tabi olmayarak gelen eşyalara da elektronik ortamda özet beyan zorunluluğu getirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Transit Rejimde Ön Beyan Uygulaması Hakkında...24.07.2017