Haberler

KİTSO ÜYELERİNE 7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU TANITILDI

  • 16.06.2017
  • kilistso

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası, “7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un” Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile üyelerine tanıtılması amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda 15.06.2017 tarihinde Gelir uzmanlarının sunumlarıyla gerçekleşen toplantıda;

Önceki yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında bırakıldığını bu nedenle daha önce 6736 sayılı Kanuna başvurmuş olanların, yapılandırılan borçlarının ilk iki taksitini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri gerektiği, aksi halde bu kişilerin yapılandırmaları iptal edileceği gibi 7020 sayılı Kanundan yararlanma olanakları da olmayacağı belirtildi.

7020 sayılı kanun ile Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdarelerine  olan, vergi,  resim  ve harçlar  ile vergi  cezaları,  gecikme  faizleri, gümrük vergileri, Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara  bağlı cezalar, ecrimisiller, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu borçları ile Belediyelere ve büyükşehir belediyelerine olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve  faizleri yapılandırma kapsamında bulunduğuna değinildi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ, 7020 sayılı kanun ile daha önceki yapılandırmalar kapsamında başvuru yapamamış kamu borçları bulunan KİTSO üyelerine yeni kolaylıklar getirildiğini söyledi.

ÖNDEŞ sözlerine şöyle devam etti; "Söz konusu borçlardan 31 Mart 2017 tarihinden önce verilmesi gereken beyannameler, 31 Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk eden  vergi, resim, harçlar, vergi cezaları, gecikme faizleri, 31 Mart 2017 tarihinden önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Kanun'a göre, yapılandırmadan yararlanmak için 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili kurumlara başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere ilk taksit 31 Temmuz 2017'ye, SGK'ya ilk taksit 31 Ağustos 2017'ye kadar, diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecek olup, istenirse daha kısa sürede ödeme seçenekleri de mükellefe sunulacaktır."dedi. 

 

Toplantı soru cevap bölümünün ardından sonlandırıldı.

 

KİTSO ÜYELERİNE 7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU TANITILDI
KİTSO ÜYELERİNE 7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU TANITILDI