Haberler

IRAK SEVK ÖNCESİ İNCELEME UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

  • 09.03.2017
  • kilistso

Bilindiği üzere; Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasını Merkezi Irak Yönetimi 01/07/2011, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) 10 ay sonra 12/05/2012 tarihinde başlatmıştır. Uygulama kapsamında ürünlerin kalite ve standartlara uygunluğu, belirlenen gözetim şirketleri tarafından denetlemekte olup SÖİ, Merkezi Irak adına Bureau Veritas ve TÜV Rheinland, IKBY adına ise yine aynı şirketler ve ilaveten Baltic Control, Cotecna ve SGS tarafından yapılmaktaydı.

Bununla birlikte, IKBY’ye ihraç edilen ürünlerimize yönelik SÖİ gerçekleştiren kuruluşların sözleşmelerinin 19/02/2017 tarihi itibariyle sona erdiği, IKBY makamlarınca bu kuruluşların sözleşmelerinin yenilenmediği ve SÖİ uygulamasının Kuzey Irak için yürürlükten kaldırıldığı öğrenilmiştir. IKBY’ye ihraç edilecek olan ürünlere yönelik denetimlerin, yeni uygulama kapsamında, Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) personeli tarafından yapılacaktır.

Diğer taraftan Merkezi Irak’a ihraç edilen ürünlere yönelik SÖİ uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, Bureau Veritas ve TÜV Rheinland tarafından verilen SÖİ Uygunluk Belgeleri aranmaya devam edilecektir. Anılan şirketlerle sözleşmeler 04/05/2017 tarihinde sona erecek olup bu tarihten sonra ise yeni açılacak ihale kapsamında yetkilendirilecek şirketler aracılığıyla denetimlere devam edilmesi muhtemedir.

IRAK SEVK ÖNCESİ İNCELEME UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU