Haberler

Oda, Aidatlarına Yeniden Yapılandırma ve Gecikme Cezası Affı

  • 29.08.2016

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun 19 Ağustos 2016 tarih 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunla  üyelerimizin Odamıza olan aidat borçları da kanun kapsamına alınmıştır.

Kanun hükmüne göre;

  • -Üyelerimizin bu kanunun yürürlüğe girdiği 19.08.2016 tarihinden önce ödenmemiş 2016 yılı 1. taksitleri dahil borç asıllarına isabet eden gecikme cezaları silinecektir.  
  • -Üyelerimizin bu kanunda belirtilen gecikme zammı affı ve taksitlendirme imkânından yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Ekim 2016)  Odamıza dilekçe ile  başvurmaları gerekmektedir.  
  • -31 Ekim 2016 tarihine kadar Odamıza başvuruda bulunan üyelerimizin  30 Kasım 2016 tarihine kadar aidat borçlarının anaparalarını tamamen ödemeleri durumunda ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammı silinecektir.

 


Üyelerimize önemle duyurulur.

Oda, Aidatlarına Yeniden Yapılandırma ve  Gecikme Cezası Affı