Haberler

KİTSO’DA TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

  • 27.07.2016
  • kilistso

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz ayı Meclis Toplantısı 26.07.2016 Salı günü saat 15:00’da Oda Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda, aylık mizan hesapları görüşülerek onaylandı ve Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Odamızı temsil ederek 4 asil ve 4 yedek üye seçimli gerçekleştirildi.

M. Erdal ÖNDEŞ, Mehmet ÖZÇİLOĞLU, A. Nedim ÖZÇELEBİ ve M. Sadi ÖZHASENEKLER’ in asil üye, Ahmet GÜNAY, Yusuf BOZKAYA, Kadir ÇİRTİKOĞLU ve Hasan ÇELEBİ’ nin yedek üye seçildiği meclis toplantısında Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu ile ilgili bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılması gerekenler hususunda meclis üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla bir konuşma yapan Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Nedim ÖZÇELEBİ, Ülkemize ve Milletimize karşı yapılan darbe girişimini kınayarak başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce Ülkemize ve Milletimize karşı yapılan darbe girişimini kınıyorum. Halkın iradesini ve demokrasiyi hedef alan bu kanunsuz kalkışmayı kabul etmediğimizi ve her türlü darbeci zihniyetin karşısında olduğumuzu belirtiyorum. Allah bu Millete bir daha böyle acılar yaşatmasın.. Bu yolda canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Milletimize baş sağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Sayın Başkan ve değerli Meclis Üyeleri.. Bugün değerli heyetinize, İlk kuruluş müracaatını 13.03.2013 tarihinde Odamızın öncülüğünde Kilis İl özel İdaresi, Kilis Belediyesi ve Polateli Şahinbey Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği ile birlikte Kilis Valiliğine yaptığımız Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu ile ilgili bu güne kadar yapılan işlemleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım..

Biraz önce belirttiğim gibi OSB’ nin kuruluşu için ilk müracaatımız 13.03.2013 tarihinde yapılmıştır.

18.03.2013 tarihinde Kilis Valiliğince, Kilis İli Polateli İlçesi Ürünlü, Ömeroğlu, Karakıl ve Mağaracık Köyleri Sarıdere mevkiinde KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ adı ile bir Organize Sanayi Bölgesinin kurulması hususu uygun görüşle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 

03.05.2013 tarihinde Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce kurulması planlanan Organize sanayi Bölgesinin yer seçimi ile ilgili çalışmalara başlanabilmesi için formata uygun Bilgilendirme Raporu hazırlanması istenmiştir.

31.07.2013 tarihinde Bilgilendirme Raporu Odamızca hazırlanarak Kilis Valiliğince Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

13.08.2013 tarihinde Yer seçim çalışmalarını başlatan Bakanlık uzmanları Etüt Çalışmasını yapmak üzere Kilis’e gelerek 3 gün müddetle İlimizde çalışmalarda bulunmuş ve Etüt çalışmasını tamamlamıştır.

03.10.2013 tarihinde Etüt Çalışmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip diğer bakanlık temsilcilerinin katılımı ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü “Yer Seçim Komisyonu” nu Odamızda toplamıştır.

04.11.2013 tarihinde Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce Kilis ili Polateli İlçesi Ürünlü, Ömeroğlu, Karakıl Köyleri Mevkiinde  Alanın etüt çalışmalarının olumlu sonuçlandığı ve Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak uygun bulunduğu bildirilmiş ve alanın kesinleştirilmesi için ;

Tescil harici taşınmazların Hazine adına tescil ettirilmesi,

1/5000 ölçekli kadastral paftanın hazırlanması

Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporunun hazırlanması

ÇED Raporunun hazırlanması

Mera vasıflı parsellerin mera vasfının kaldırılarak Hazine adına tescilinin yapılması istenmiştir.

06.11.2013 tarihinde OSB alanının kesinleşmesi amacıyla, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce istenilen işlemlerin yapılması için Kilis Valiliğinde toplantı yapılmış, iş planı oluşturulmuştur ve aşağıda yazılı işler yapılmıştır.

 

-Tescil harici yerlerin hazine adına tescil edilme işlemi bitirilmiştir.

-1/5000 ölçekli kadastral pafta hazırlanmıştır.

18.02.2014 tarihinde Gözlemsel Jeolojik Etüt, Bakanlık uzmanlarının denetiminde yapılarak tamamlanmış ve hazırlanan rapor Bakanlıkça onaylanmıştır.

04.03.2014 tarihinde Mera vasıflı arazilerin vasıf değişikliğinin yapılması için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden talepte bulunulmuş olup meraların vasıf değişikliği ve ot bedelinin hesaplanması için komisyon çalışmaları başlatılmıştır.

25.06.2014 tarihinde ÇED Raporu hazırlama süreci başlatılmış ve Ankatek Mühendislik Şirketi ile anlaşarak çalışmalara başlanmıştır. Bu husustaki tüm giderler Sanayici derneğimizce karşılanmıştır. Bu süreç içerisinde alan çalışmaları, Bakanlık ile ilgili yazışmalar, istenilen belgelerin temini, gazete ilanları, halkın bilgilendirme toplantıları ve nihai raporun hazırlanması gibi çalışmalar yapılmıştır.

11.06.2015 tarihinde ÇED çalışmaları tamamlanmış ve Bakanlıkça onaylı ÇED Raporu alınmıştır.

04.11.2015 tarihinde Başbakanlık Makamının uygun görüşü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının oluru ile Mera Vasıflı arazilerin vasıf değişikliği uygun görülmüş ve 383 hektar mera vasıflı arazinin 20 yıllık OT BEDELİ olarak 1.677.409,60.TL. nin  Mera Geliri hesabına ödenmesi ve bunun için 6 ay süre tanındığı bildirilmiştir. Ne yazık ki, Ot bedeli normal değerlerin çok üzerinde hesaplandığı gerekçe gösterilerek bu bedele itiraz edilmesine rağmen Ot Bedelinde bir değişiklik yapılmadığından ilk altı aylık zaman içerisinde bu bedelin yatırılması mümkün olmamıştır.

03.05.2016 tarihinde Ot bedelinin ödenebilmesi için süre uzatımına gidilmesi ve ikinci 6 aylık sürenin verilmesi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat edilmiş ve ikinci 6 aylık ek süre alınmıştır.

09.06.2016 tarihinde Kilis Valisi Başkanlığında Ot Bedeli sorununun çözümü için ilgili tarafların katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir. Meselenin çözümü amacı ile sınırda bulunan meraların ilerde genişleme sahası olarak kullanılmak üzere OSB alanı dışına atılması ve alanın ortasında kalan bir kısım meranın Ot bedelinin ödenmesi taraflarca kabul edilmiştir. Böylece yaklaşık 378 hektarı mera olmak üzere toplam 475,5 hektar alan dışında bırakılarak ilk müracaatında 1990 hektar olan OSB alanı 1514,5 hektar olarak revize edilmiştir. Alan değişikliği olduğundan Kadastral çalışmalar, koordinat tespitlerinin yapılması ve mülkiyet listesinin çıkartılması işlemlerine yeniden başlanmıştır.

23.06.2016 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce alan içerisinde kalan yaklaşık 4.5 hektar meranın ot bedeli yeniden hesaplanarak 19.142,00.TL. Olarak tarafımıza tebliğ edilmiştir.

28.06.2016 tarihinde mera vasıflı arazinin 20 yıllık Ot Bedeli olarak 19.142,00.TL. Bakanlığın Mera Geliri Hesabına 3.516,75.TL. ise kadastral paftaların yenilenmesi Döner sermaye bedeli olarak ilgili hesaplarına ödenmiştir. Bu ödemeler de yine Sanayici derneğimiz tarafından karşılanmıştır.

29.06.2016 tarihinde Mera vasıflı arazinin vasıf değişikliği yapılarak Hazine adına tescili yapılmış ve tapusu alınmıştır.

Kadastral paftalar yenilenerek onaylatılmıştır.OSB alanı koordinatları yeniden tespit edilmiştir.En son hali ile mülkiyet listesi yeniden çıkartılarak onaylatılmıştır.

01.07.2016 tarihinde Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün istemiş olduğu tüm evrak ve belgeler hazırlanarak Genel Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmiştir. İlimiz Polateli ilçesi sınırları içerisinde kurulması planlanan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 31.07.2013 tarihli talebimiz ile başlatılan çalışmalar neticesinde OSB alanı olarak uygun görülerek 04.11.2013 tarihli Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü yazısı ile istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandığı gerekçe gösterilerek Müteşebbis Heyetin oluşturulması ve kuruluşun tamamlanması Bakanlıktan talep edilmiştir.

14.07.2016 tarihinde Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne gidilerek elektronik ortamda gönderilen evrak asılları elden teslim edilmiş ve Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yerinin kesinleştiği ile ilgili yazımız Kilis Valiliğine teslim edilmek üzere Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden teslim alınmıştır.

21.07.2016 tarihinde Sayın Valimizin başkanlığında Müteşebbis Heyeti oluşturacak kurum ve kuruluşlar toplanmış olup yapılması gereken işlemler değerlendirilmiştir. Müteşebbis Heyetin %31 katılım payı ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası, %32 katılım payı ile Kilis İl Özel İdaresi, %6 katılım payı ile Polateli Belediyesi ve %31 katılım payı ile Polateli Şahinbey Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneğinden oluşturulması kararlaştırılmıştır. Buna göre Odamız 4 asıl 4 yedek temsilci ile Müteşebbis Heyette temsil edilecektir.

Değerli Arkadaşlar;                                                                                                                     

OSB’ nin kuruluşu ile ilgili bu güne kadar yapılan işleri özetlemeye çalıştım. OSB kuruluşuna henüz müracaat ettiğimiz günlerde meclisimizde olan arkadaşlarımız bu alan üzerinde oynanan oyunları gayet iyi hatırlayacaklardır. O günlerde belli bir sermayeyi kullanan bir şirket bu alana çiftlikler, yerleşim yerleri kurmak üzere talip olmuş, tüm Kilisliler de buna tepki göstermişler idi. Ancak bazı yetkililerin de desteğini alan bu firmanın  bu alana sahip olmak için ısrarlı davranması halkı galeyana getirmiş ve başta üyelerimiz olmak üzere bir çok hemşerimiz Odamızın öncülüğünde sokağa çıkma, tepki gösterme teklifi yapmışlar idi. Biz ise malum firmanın talebinin bu alan üzerinde daha büyük bir proje yapılarak bertaraf edileceğini söyleyerek bu OSB projesini gündeme getirdik.

Bu proje ;Ülkemizin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olacak,

Gelişme sahası ile birlikte yaklaşık 50 milyon m2 alana sahip olacak

En az 125 bin kişi istihdam sağlayacak,  

Amanos Tüneli ile 85 km. mesafeden limana bağlanacak,

24 km mesafeden Ülkemizin Ortadoğuya açılan en büyük kapısı olan Öncüpınar Gümrük kapısına bağlanacak,

6. Bölgenin desteklerini alacak ve Ülkemizde daha önce örneği görülmemiş İki ilin müşterek kurduğu ilk Organize sanayi Bölgesi olacak büyük bir proje…

O günlerde kimse inanmıyordu… Gerçekleşmesi zor bir hayaldi. Bu gün ise artık bu hayalin gerçekleşmesine çok yakınız. Allah bizi utandırmadı ve iyi niyetlerle çıkılan bu yolda hep yardım etti. Kilis’in ve bölgemizin ümidi olan bu proje  Allah’ın yardımı ile bu günlere geldi. Ancak henüz bitti diyemeyeceğim. Daha yolun başındayız. Daha yapılacak çok işimiz var, daha alınacak çok mesafe var. Fazla vaktinizi almadan bunları da başlıklar halinde sıralayarak sözlerimi tamamlayacağım.

Müteşebbis Heyetin oluşumundan sonra İlk işimiz OSB Kuruluş Protokolünü hazırlayarak Bakanlığa göndermek olacak.

Bakanlığın OSB’ ye bir sicil numarası vererek Müteşebbis Heyeti onaylanması ve Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin tüzel kişilik kazanması sağlanacak.

OSB’ nin yatırım programına alınması için çalışmalar yapılacak.

OSB alanının 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Kilis Çevre Düzeni Planlarına işlenmesi amacıyla gerekli plan değişikliği yapılarak ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar yapılacak. Onaylanan plan değişikliği Bakanlığa gönderilecek.

OSB sınırlarının ikiye böldüğü parsellerin ifrazı yapılarak tescillerinin yapılması sağlanacak ve yeni parsel numaralarının alınması ve 1/5000 ölçekli kadastral paftanın yeniden hazırlanması ve onaylatılması çalışmaları yapılacak.

OSB alanı içerisinde kalan şahıs arazilerinin kamulaştırılması için Bakanlıktan” Kamu Yararı Kararı”  çıkartılacak.

Kamulaştırma ve satın alma işlemlerine başlanılacak ve kamulaştırma tamamlanarak OSB alanı tek tapu haline getirilecek.

İmar planına esas olmak üzere jeolojik-jeoteknik etüt rapor bir firmaya yaptırılacak ve Bakanlığa gönderilecek.

OSB Mevzuatı ve imar planı şartnamesi doğrultusunda 1/5.000, 1/2.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanacak ve Bakanlığın onayı alınacak. İşte bizim parselasyon, yol,su, elektrik, kanalizasyon, atık su, yağmurlama,haberleşme diye bildiğimiz alt yapı projeleri  bu planlar içerisinde yer alacaktır.

Biz bu aşamadan sonra yatırımcıya arsa dağıtımına başlayabileceğiz. Bundan sonraki diğer işlemler OSB kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde yürütülecektir.

Değerli Arkadaşlar.. Görüldüğü gibi daha çok ve önemli işlerimiz var… Çok çalışmamız ve emek vermemiz gerekmektedir… Çıktığımız bu yolda sonuna kadar gitmeye ve bu işi başarmaya kararlıyız. Yeter ki bu güne kadar verdiğiniz desteği bizden esirgemeyin. Birinci Organize sanayi bölgesinde olduğu gibi bu Organize sanayi Bölgesini de hep beraber başaracağız. İlimizin ve Ülkemizin hizmetine sunacağız. Dedikodulara kulak asmadan, engellere takılmadan Ülkemizin en büyük OSB’ni kuracağız ve hep beraber temelini en kısa zamanda atacağız İnşallah…

İlk günden bu güne gelene kadar bu projeye emek veren, katkıda bulunan, destekleyen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum… Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor ve hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum.”

KİTSO’DA TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
KİTSO’DA TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
KİTSO’DA TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
KİTSO’DA TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
KİTSO’DA TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI