Haberler

BÖLGESEL KALKINMADA GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU 10. TOPLANTISI ANTAKYA’DA YAPILDI

  • 01.06.2016
  • kilistso

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu toplantılarının 10’uncusu 27 Mayıs 2016 Cuma günü Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Ottoman Otel’de gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız M. Erdal Öndeş ile Bölge odalarından Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Oda Genel sekreterlerinin ve bölgedeki kalkınma ajansları genel sekreterlerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, “Gaziantep Ticaret odasının öncülüğünde; 21 Mart 2014 tarihinde GAZİANTEP’e komşu olan ADIYAMAN, ANTAKYA, KAHRAMANMARAŞ, KİLİS, OSMANİYE, ŞANLIURFA Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte "Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu" oluşturulmuştur.

Platformun amacı: birbirlerine sınırı olan illerin işbirliği ve diyalogunu arttırmak, iş alemini temsil eden Kurumlarımızın ortak hedef ve çalışma alanlarını belirlemek, ortak sorunlar ve fırsatlar üzerinde çalışma yapmak ve birlikte ortak projeler üretmektir. Platformun temel amacı: bölgenin refah ve gelişimine katkılar sunmaktır.

Bu amaçlarla oluşturulan Platformun, Gaziantep Ticaret Odasının ev sahipliğinde 21 Mart 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında: Gaziantep Ticaret Odasının önderliğinde, yine Gaziantep’teki 12 sivil toplum kuruluşu ve 3 üniversitenin katılımıyla hazırlanan “Suriyeli Misafirlerin Gaziantep Ortak akıl Raporu”na Platform olarak destek verilmiş, Suriyeli misafirlerin birbirine komşu İllerimizin en önemli problemlerinden biri olduğu noktasında bileşilmiştir.

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformunun 19 Haziran 2014 tarihinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapılan ikinci toplantısında: Hatay’dan Adıyaman’a uzanan “Kültür Yolu” Projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi hususunda karar alınmıştır.

Ayrıca: Gaziantep Ticaret Odasının önderliğinde Gaziantep’teki meslek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan “Suriyeli Misafirler” raporunun Platform üyesi Odalarımızın katılımı ile güncellenmesine ve ilgili Makamlara sunulmasına karar verilmiştir.

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformunun 8 Ekim 2014 tarihinde  Antakya’da Odamızın ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantısında: Odamızın öncülüğünde hazırlanan “Kuraklık Eylem Planı” görüşülmüş ve Kuraklıkla mücadele için yapılması önerdiğimiz tedbirler kamuoyuna müştereken bir bildiri ile duyurulmuştur.

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformunun 08 Ocak 2015 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapılan dördüncü toplantısında: başta solar enerji olmak üzere yenilenebilir enerji üretimi ele alınmıştır.

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformunun 27 Mart 2015 tarihinde Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapılan beşinci toplantısında: bölgemizde pamuk üretimi ele alınarak, pamuğun tarım ve sanayide önemli istihdam sağlayan bir bitki olması bakımından daha fazla teşvik edilmesi istenmiştir.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde 11 Haziran 2015 tarihinde yapılan platformun altıncı toplantısında: mermer sektörünün durumu görüşülmüş, mermerin işlenmesine sonra satışının yapılmasının özendirilip, teşvik edilmesi hususu kamuoyuna duyurulmuştur.

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformunun yedinci toplantısı, Kilis Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde 21 Ekim 2015 tarihinde yapılmış ve Suriyeli misafirlerin sağlıklı bir şekilde entegrasyonu için acilen Entegrasyon yada Göç Bakanlığının oluşturulması hususunda görüş birliğine varılmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Gaziantep Ticaret Odasının ev sahipliğinde 21 Ocak 2016 tarihinde yapılan Platformun sekizinci toplantısında bölge ihracatı ele alınmıştır. Bölge İlleri olarak yüksek katma değer elde eden, Ar-Ge ve tasarım yapan, etkin ve verimli şehirler olmak için sürekli fikir alışverişinde bulunmaya ve ihracatın bu şekilde arttırılmasına karar verilmiştir.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde 24 Mart 2016 tarihinde yapılan platformun dokuzuncu toplantısında: organik tarımın bölge ekonomisine katkıları görüşülmüş ve geliştirilmesi hususunda işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

Bugünde yine Antakya’da Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformumuzun onuncu toplantısını yapmak üzere buluşmuş bulunuyoruz.

Bugün ağırlıklı Gündemimiz: Suriyeli Mültecilerin Meslek Edinmelerini sağlamak için Bölge Odalarıyla müşterek proje oluşturulması hususunda görüş alışverişinde bulunmak, bu işbirliği veya projeyi nasıl yapabileceğimizi araştırmak olacaktır.

Hepimizin bildiği gibi, Almanya Başbakanı Merkel, 23 Nisan 2016 tarihinde Gaziantep Üniversitesi’nde Suriyeli Sığınmacılar için Bölgemizdeki STK Başkanları ve Belediye Başkanlarının geniş katılımı ile bir toplantı yapmıştır. Toplantıda: Suriyeli Sığınmacılar için verilecek olan 3+3 milyar Euro hibe ve AB vize muafiyetiyle ilgili bölgemizi ilgilendiren konularda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Bu gelişmeden sonra, Alman Sequa Kurumu ile  TAMEB (Türk Alman İşbirliğinde Mesleki Beceri Bu gelişmeden sonra, Alman Sequa Kurumu ile  TAMEB (Türk Alman İşbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi) yapmak üzere protokol imzalamış bulunmaktayız. Proje süremiz yaklaşık 3 yıl olup, diğer proje ortağımız: Hatay Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı’dır. Bu toplantıda, TAMEB protokolünün bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.” Dedi.

Toplantının ardından Platform Üyeleri ile birlikte Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP) Binası, Hatay Arkeoloji Müzesi, Saint Pierre Kilisesi ve Habibi Neccar Cami ziyaretleri gerçekleştirildi.  

BÖLGESEL KALKINMADA GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU 10. TOPLANTISI ANTAKYA’DA YAPILDI
BÖLGESEL KALKINMADA GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU 10. TOPLANTISI ANTAKYA’DA YAPILDI
BÖLGESEL KALKINMADA GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU 10. TOPLANTISI ANTAKYA’DA YAPILDI
BÖLGESEL KALKINMADA GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU 10. TOPLANTISI ANTAKYA’DA YAPILDI
BÖLGESEL KALKINMADA GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU 10. TOPLANTISI ANTAKYA’DA YAPILDI