Haberler

SANAYİ SİCİLİNE KAYITLI İŞLETMELERİN YILLIK İŞLETME CETVELİ VERMESİNE İLİŞKİN DUYURU

  • 13.01.2016
  • kilistso

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. Maddesi ve Sanayi Sicil Tebliği’nin 11. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin; bir önceki yılla ilgili faaliyet bilgilerini içeren yıllık işletme cetvelini her yıl Ocak ayı başından Nisan ayı sonuna kadar elektronik ortamda girmek suretiyle vermek zorunluluğu bulunmaktadır. Yıllık İşletme Cetveli, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden verilebilmektedir. Yasal süre içerisinde (son gün 30 Nisan) vermeyen işletmelere 2016 yılı için 881,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Sanayi Siciline kayıtlı işletmeler 2015 yılını kapsayan Yıllık İşletme Cetvellerini, Bakanlığımız web sayfasındaki “e-hizmetler” bölümünde bulunan “Yıllık İşletme Cetvelleri” menüsünü kullanarak veya http://sansicil.sanayi.gov.tr internet adresine giriş yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu işlemi gerçekleştiremedikleri zorunlu hallerde web adresinden ya da İl Müdürlüğünden temin edilen Yıllık İşletme Cetvelinin doldurularak dilekçe ekinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

 

Sanayi Sicil Belgesi olan tüm işletmelere önemle duyurulur.           

 

Ayrıntılı Bilgi İçin

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

 

(0348) 813 99 74

 

 

SANAYİ SİCİLİNE KAYITLI İŞLETMELERİN YILLIK İŞLETME CETVELİ VERMESİNE İLİŞKİN DUYURU