Haberler

10
KİTSO’NUN EĞİTİME DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

 Kilis Ticaret ve Sanayi Odası her yıl yaptığı gibi ihtiyaç sahibi öğrencilere bu yıl da “Kışlık Ayakkabı” dağıtımı ile devam ediyor.

 

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdal ÖNDEŞ konu ile ilgili yaptığı açıklamada:

 

“Yatırımın zarar etmediği bir tek yer vardır; o da Eğitim. Bu nedenle geleceğimizin en büyük teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımıza yapabileceğimiz en güzel yatırım eğitimdir. Bu düşünceden hareketle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin destekleri ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilk ve ortaokullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi desteklemek amacıyla bu yıl kışlık ayakkabı yardımı yapıyoruz.

 

Bu konuda kaynak sağlanması ve kışlık ayakkabıların temin edilmesi hususunda çalışmalarımızı tamamlandık. İlk ve ortaokullarda okuyan öğrencilere dağıtılmak üzere 1130 adet kışlık ayakkabının okullara teslim edilmeye başlanmıştır. İhtiyaç öğrencilerin tespiti ve kışlık ayakkabıların dağıtımının okul idarelerince yapılacak olup ve bunun için ayrıca tören düzenlenmeyecektir.” Dedi.  

 

Dağıtılan kışlık ayakkabı ile ilgili kaynak bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden temin edildiğini ifade eden ÖNDEŞ:

 

“KİTSO’ nun Göz bebeğimiz olarak gördüğü sevgili çocuklarımıza ve Eğitime verdiği desteklerin bundan böyle de artarak devam edecektir.

 

Bu yardımın yapılmasına maddi kaynak sağlayan, destek veren ve dağıtımında emeği geçen kurum ve kuruluşlara ve onların yönetici ve çalışanlarına teşekkürü bir borç bilir, şükranlarımızı sunarız” dedi.

[Devamını oku...]

09
UNUTMADIK..UNUTMAYACAĞIZ…

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak şunları söyledi; 

[Devamını oku...]

01
KOSGEB-COSME IPA Kapsamındaki Proje Etkinlikleri
KOSGEB, COSME - Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (EU Programme tor the Competitiveness of Enterprises and Smal ...

[Devamını oku...]

20
KİTSO’DA SURİYE İLE TİCARET İMKANLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası düzenlediği toplantıda Türk ile Suriyeli sanayici ve iş adamları bir araya gelerek Suriye ile ticaret olanakları değerlendirdi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Toplantı Salonundaki toplantıya KİTSO Başkanı Mehmet Erdal ÖNDEŞ, Meclis Başkanı Mehmet ÖZÇİLOĞLU ile yönetim kurulu üyeleri, sanayici ve iş adamları, Azez Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhammed Semih KATTUR ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplanın açılış konuşmasını yapan KİTSO Başkanı Mehmet Erdal ÖNDEŞ; “Hep birlikte zor günler geçirdiklerini ve tarifi imkânsız acılar yaşadıklarını, onarılması güç yaralar aldık, Devletimizin yapmış olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı ile sınırın bu tarafında da öbür tarafında da huzur ortamının sağlandı. Şimdi yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreci ancak karşılıklı yardımlaşma ile atabileceğimize inanıyorum. Birlikte bunun için çaba sarf etmeli ve bu konuda güçlerimizi birleştirmeliyiz. Tarihten gelen kardeşlik bağlarımız buna müsait zemin hazırlamaktadır. Karşılıklı ihtiyaçlarımız var. Bunların karşılanması için karşılıklı ticaretimizi geliştirmeli ve var olan ticari imkânlarını attırmalıyız. Bu konuda eksikliklerimizi, sorunlarımızı, tespit etmeliyiz. Ve bunlara hep birlikte çözüm önerileri üretmeliyiz. Üretilen çözüm önerilerini hem Suriye hem de Türkiye’de ilgili ve yetkili makamlara sunmalı ve takipçisi olmalıyız.” dedi.

Azez Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhammed Semih KATTUR, Fırat Kalkanı Harekâtı için teşekkür ederek, "Emniyetimiz ve istikrarımız sağlanmaya başladığı için, son günlerde ülkemizde yaşanan gelişmeler için Allah’a şükür ediyoruz. Biz hakikaten istikrara inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyetine Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında teşekkür ediyorum. Ticaret için iki ülke çok önemlidir. Yardımlaşmamız bir araya gelmemiz iki taraf için çok önemlidir. Azez ticaret odasını yeni oluşturduk. İki tarafta da hizmet etmek için çalışacağız” dedi.

Daha sonra toplantıya katılan ve söz alan Türk ve Suriyeli sanayici ve işadamları sırayla yaşadıkları sorunları ve taleplerini anlatarak çözüm önerilerinde fikirlerini anlattılar.

[Devamını oku...]

11
KİTSO’da 12. Etap Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı Tanıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Odamızca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ; “İlimizin desteklenmesi önem arz eden konularının başında hiç şüphesiz tarım ve hayvancılık gelmektedir. Bu nedenle açılan her fırsatın yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla destek programlarının tanıtılması toplantıları düzenliyoruz. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası siz değerli üyelerimizle bilgilendirme toplantılarında buluşmaya devam edeceğiz.” Dedi.

 

Odamız toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü uzmanlarınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı detaylı olarak anlatıldığı sunumun özeti aşağıya çıkartılmıştır.

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkındaki 2017/22 Nolu Tebliğ, 13.09.2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2017


1 – AMAÇ: Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

2 – HİBE TUTARI (ÜST LİMİTLERİ):
Yeni Tesis Başvurularında: 2.000.000 TL
Tamamlama Başvurularında: 1.750.000 TL
Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Başvurularında: 1.500.000 TL
Kırsal Turizme Yönelik Niteliği Yeni Tesis İçin: 1.500.000 TL
Çiftlik Faaliyetleri, Yöresel El Sanatları ve Bilişim Sis. : 500.000 TL
Asgari Yatırım Tutarı: 30.000 TL
DESTEK (Hibe) ORANI : %50


3 – BAŞVURU KONULARI
a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,


4 – GENEL HÜKÜMLER:
 • Ekonomik yatırımlar için; Şahıslar ve son başvuru tarihinden önce kurulan, Kolektif, Limited, Anonim Şirket veya tarımsal amaçlı kurulan kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri başvuruda bulunabilirler.
 • Niteliği yeni tesis olan başvurular sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılır.
 • 5 yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz.
 • Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının %80'inden fazla olamaz. İdari alanlar İnşaat giderinin % 15'ini aşamaz.
 • Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının %20'sinden fazla olamaz.
 • Kırsal turizm, el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, çiftçi kayıt sistemine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 • Makine ekipman alımlarında özel imalat makineler hariç Deney Raporu, TSE ve/veya CE belgesi olması şartı aranmaktadır.

 

[Devamını oku...]

05
KİTSO GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası daha önce 25’er kişilik 5 sınıf halinde toplam 125 kişilik düzenlendiği Girişimcilik Eğitimlerine, 25’er kişilik 2 sınıf halinde toplam 50 kişilik yeni bir kurs düzenleyerek devam ediyor.

 

Kurs başvuruları, 05.10.2017 tarihinden itibaren 12.10.2017 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu Kilis İl Müdürlüğü yapılacak olup, mülakat ise 13.10.2017 tarihinde Kilis Ticaret ve Sanayi Odasında yapılacaktır.

 

Kurslar ile ilgili bir açıklama yapan KİTSO Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ; “ Girişimcilik Eğitim kursları ile KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin Kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla daha önce de kurslar düzenledik. Daha önce düzenlenen kursları kaçıran, girişimcilere bir fırsat daha sunuyoruz. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Katılım Belgesi verilecek olup, bu belgeyi alarak kendi işini kuracak girişimcilere KOSGEB tarafından 50.000 TL’ye kadar hibe 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi verilecektir. Kursiyerlerimizin belge alabilmeleri için kursa devamlılık göstermeleri önem arz etmektedir. Kurslarımızın şehrimize ve girişimcilerimize hayırlı olmasını dilerim.” Dedi.

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 47İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son