Kapasite Raporu

Kapasite Müracaatı İçin Gerekli Belgeler


1- Eksiksiz Doldurulmuş Kapasite İstek Formu (1 Adet) 
2- İşyerindeki Makinelerin Fatura Fotokopileri Veya Mülkiyeti Gösterir Diğer Belgeler.
    Kapasite raporu onayından sonra alınan makineler)
3- İşyeri Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı
4- Son İki Aylık SSK Prim Bildirge Fotokopileri İle Ödendi/ Tahakkuk Makbuz Fotokopileri.
5- Bilanço
6- Makineler kiralık ise leasing sözleşmesi veya kira kontratı  (NOTER TASDİKLİ)
7- Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kayıtlı olduğu defterler : Noter tarih ve numaraları
Defteri Kebir :
Yevmiye :
Envanter :
8- Elektrik abone numarası
9-sigorta sicil numarası
 
Not: Yukarıda İstenilen Tüm Evrakların Başvuru Formuna Eklenerek, Eksiksiz Olarak Teslim Edilmesi Gereklidir. 
 
Evraklar tamamlandıktan sonra işyerine üretimin akışı ile ilgili tespit yapılacak
Kapasite raporu hazırlanıp Birliğe onay gönderilecek
Onaydan geldikten sonra Sanayi Sicil için formlar ve evraklar ekinde  Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilecek.