Limited Şiket Evrakları

LİMİTED ŞİRKET

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk lirasıdır. Esas sermaye paylarının değerlerinin yirmi beş Türk lirası veya bunun katları olması şarttır.

Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. Şirket sözleşmesinde Kanunun 576’ ncı maddesinde sayılan hususların yer alması zorunludur. Şirket sözleşmesi, bu kanunda Limited Şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir.


 

LİMİTED ŞİRKET İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Ad Boyut Tür Tarih
LİMİTED ŞİRKET EK DÖKÜMANLAR Dosya Klasörü 11.12.2013
001 Limited Şirket Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları (1).doc 397.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
002 Limited Şirket Genel Kurul Evrakları (1).doc 139.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
003 Şirketler İçin Oda Kayıt Beyannamesi.xls 30.2 KB Microsoft Excel Dosyası 11.12.2013
004 Merkezi Başka Sicil Çevresinde bulunan Kilis Şubesi Kayıt Evrakları.doc 117.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
005 Merkezi Kilis Sicil Mem.da Kayıtlı olup 'da Şube açılışı Kayıt Evrakları.doc 117.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
006 Merkezi Başka Sicil Çevresinden Kilis'e Merkez Nakli Kayıt Evrakları.doc 113.7 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
007 Hisse Devri ve Versatele Ortak Girişi Tescilinde Gereken Evraklar.doc 98.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
008 Sermaye Arttırımı Tescilinde Gereken Evraklar.doc 97.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
009 Ünvan Değişikliği Tescilinde Gereken Evraklar.doc 43 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
010 Tasfiyeye Giriş Tescilinde Gereken Evraklar.doc 48.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
011 Tasfiye Sonu Terkin Tescilinde Gereken Evraklar.doc 78.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
012 Adres Değişikliği Tescilinde Gelecek Evraklar.doc 37.9 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
013 Müdür Seçimi ve Görev Süre Uzatımı Tescilinde Gereken Evraklar.doc 72.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
014 Tasfiyeden Dönüş İşlemleri.doc 39.4 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
015 Madde Tadili Tescilinde Gereken Evraklar.doc 43.5 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
016 Tek Ortak Hisse Devri.doc 96.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
017 Sermaye Azaltımı Sonrası Gereken Evraklar.doc 38.9 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
018 Sermaye Arttırımı Müdür Beyanı.doc 50.7 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
019 Sigorta Acenteleri İçin Şirket Sözleşmesi Örneği.doc 53.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
020 Limited Şirket Genel Kurul Evrakları.doc 77.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
021 6455 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.doc 29.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
022 Harç Zorunluluğu.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
023 Şube Kapanışı Sonrası Gereken Evraklar.doc 31.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
024 Acentelik Tescili İçin Gereken Evraklar.doc 31.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
025 Acentelik Feshi Tescili İçin Gereken Evraklar.doc 30.7 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
026 Toplantı Tutanağı ve Hazır Buluananlar Listesi.doc 50.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
027 Limited Şirket Ana Sözleşmesi-örnek-.doc 65 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
1 Klasör, 27 Dosya