Komandit Şirketler

KOMANDİT ŞİRKETLER

Komandit şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler. 

Bir komandit şirket sözleşmesine 213’ üncü maddede gösterilen kayıtlardan başka komanditerlerin adları ve her birinin koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermayenin cins ve miktarları yazılarak tescil ve ilan ettirilir. Bir komanditer kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz.

KOMANDİT ŞİRKET İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Ad Boyut Tür Tarih
KOMANDİT ŞİRKET EK DÖKÜMANLAR Dosya Klasörü 11.12.2013
001 Komandit Şirket Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları.doc 209.4 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
002 Oda Kaydı Olmayan Şirket ve Kooperatifler İçin Kayıt Evrakları.doc 68.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
003 Adi Komandit Şirket Ana Sözleşmesi.doc 27.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
004 Komandit Şirket Değişiklik İşlemlerinde istenilen belgeler.doc 43.5 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
005 Kollektif ve Komandit Şirketlerinin Anonim ve Limited Şirketlere Dönüştürülmesi (1).doc 182.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
1 Klasör, 5 Dosya