Kollektif Şirketler

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Kollektif şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.


Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, ayrıca sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması şarttır. Şirket sözleşmesinde Kanunun 213 üncü maddesindeki hususların yazılması zorunludur.

Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur.

KOLLEKTİF ŞİRKET İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Ad Boyut Tür Tarih
KOLLEKTİF ŞİRKET EK DÖKÜMANLAR Dosya Klasörü 11.12.2013
001 Kollektif Şirket Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları.doc 214 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
002 Oda Kaydı Olmayan Kollektif Şirket İçin Kayıt Evrakları.doc 70.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
003 Kollektif Şirket Ana Sözleşme örneği.doc 33.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
004 Kollektif Şirket Değişiklik İşlemlerinde istenilen belgeler.doc 43.5 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
005 Kollektif ve Komandit Şirketlerinin Anonim ve Limited Şirketlere Dönüştürülmesi.doc 183.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
1 Klasör, 5 Dosya