Tescil İşlemleri

 

GERÇEK KİŞİLER

Tacir: Türk Ticaret Kanunu’nun 12. Maddesine göre bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. 

Ticari İşletme: Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir.

Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.
 


GERÇEK KİŞİ EVRAKLARI

Ad Boyut Tür Tarih
GERÇEK KİŞİLER EK DÖKÜMANLAR Dosya Klasörü 11.12.2013
001 Şahıs Firmaları Kayıt Evrakları.doc 34.8 KB Microsoft Word Dosyası 07.04.2021
002 Oda Kaydı Olmayan Gerçek Kişiler İçin Kayıt evrakları.doc 78.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
003 Şahıs Firması Değişiklik İşlemleri.doc 32.3 KB Microsoft Word Dosyası 07.04.2021
005 Şahıs Firması Terkin Başvuru İşlemleri.doc 28.2 KB Microsoft Word Dosyası 07.04.2021
006 Vefat Nedeni ile Terkin Eden Tacirin Sicil Kaydının Terkin Edilmesine İlişkin Dilekçe Örneği.doc 31.2 KB Microsoft Word Dosyası 07.04.2021
007 Şahıs Dilekçe Örnekleri (değişiklik tescillerine ait).doc 30.2 KB Microsoft Word Dosyası 07.04.2021
008 Şahıs Firmaları ŞUBE Kayıt Evrakları.doc 115.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
1 Klasör, 7 Dosya