Anonim Şirketler

 

ANONİM ŞİRKET

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.


Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.

Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur. 

Şirket esas sözleşmesinde Kanunun 339 uncu maddesinde sayılan hususların yer alması zorunludur. Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir.

ANONİM ŞİRKET İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Ad Boyut Tür Tarih
ANONİM ŞİRKET EK DÖKÜMANLAR Dosya Klasörü 11.12.2013
001 Anonim Şirket Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları.doc 366.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
002 Merkezi Başka Sicil Çevresinde Bulunan Kilis Şubesi Kayıt Evrakları.doc 119.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
003 Merkezi Kilis Sicil Mem.da kayıtlı olup Kilis'te Şube açılışı Kayıt Evrakları.doc 120.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
004 Merkezi Başka Sicil Çevresi İken Kilis'e Merkez Nakli Kayıt Evrakları.doc 115.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
005 Genel Kurul (Yönetim Seçimi) Tescilinde Gereken Evraklar.doc 84.5 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
006 Amaç ve Konu Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar.doc 31.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
007 Ünvan Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar.doc 38.4 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
008 Adres Değişikliği İçin Gereken Evraklar.doc 32.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
009 Hisse Devri Sonrası Gereken Evraklar.doc 36.4 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
010 Sermaye Arttırımı Sonrası Gereken Evraklar.doc 60.9 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
011 Tasfiyeye Giriş Sonrası Gereken Evraklar.doc 49.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
012 Tasfiyeye Sonrası TERKİN İçin Gereken Evraklar.doc 67.1 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
013 Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları.doc 64.5 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
014 Genel Kurul Toplantıları.doc 118.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
015 Ayni Sermaye Örnek Kararı.doc 23.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
016 Anonim Şirket Ana Sözleşmesi.doc 48.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
017 Limited Şİrketten Anonim Şirkete Dönüş.doc 161.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
018 Kollektif ve Komandit Şirketlerinin Anonim ve Limited Şirketlere Dönüştürülmesi.doc 195.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
019 Anonim Şirket Türünden Limited Şirkete Dönüşüm.doc 139.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
020 Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Beyanı.doc 55.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
021 TTK Anonim Şirket Toplantı Tutanağı.doc 34.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
022 Anonim Şirketlerde Yeniden Denetim Zorunluluğu (1).doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
023 Sermaye Azaltımı Sonrası Gereken Evraklar.doc 38.4 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
024 Tasfiyeden Dönüş Sonrası Gereken Evraklar.doc 45.6 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
025 Harç Zorunluluğu.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
026 Şube Kapanışı Sonrası Gereken Evraklar.doc 31.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
027 Acentelik Tescili İçin Gereken Evraklar.doc 31.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
028 Acentelik Feshi Tescili İçin Gereken Evraklar.doc 30.7 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
029 Sigorta Acentesi (Anonim Şirket) Ana Sözleşmesi.doc 54.8 KB Microsoft Word Dosyası 11.12.2013
1 Klasör, 29 Dosya