2019 Yılı Ticaret Sicili Harçları

2021 YILI TİCARET SİCİL HARÇ TARİFESİ

 

1. Ticari İşletmenin ve Ünvanının Tescil ve İlanında

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

442,50 TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

1269,80 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

2,861,40 TL

2. Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlanında (Her kişi için)

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

219,20 TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

314,20 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

696,00 TL

3. Tic. Siciline Tescil Edilmiş Olan Vakalardaki Değişikliklerin Tescilinde

 

Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil. Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

219,20 TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

314,20 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

696,00 TL

4.Kayıt Silinmesinde: (ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

85,30  TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

123,60 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

219,20 TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

5. Kayıt ve Belge Suretleri ve Tasdikname Harçları:

 

1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

21,60 TL

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

72,60 TL