2019 Yılı Ticaret Sicili Harçları

2019 YILI TİCARET SİCİL HARÇ TARİFESİ

 

1. Ticari İşletmenin ve Ünvanının Tescil ve İlanında

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

330,90 TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

949,50 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

2,139,50 TL

2. Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlanında (Her kişi için)

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

163,90 TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

235,00 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

520,40 TL

3. Tic. Siciline Tescil Edilmiş Olan Vakalardaki Değişikliklerin Tescilinde

 

Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil. Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

163,90 TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

235,00 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

520,40 TL

4.Kayıt Silinmesinde: (ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

63,80  TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

92,50 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

163,90 TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

5. Kayıt ve Belge Suretleri ve Tasdikname Harçları:

 

1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

16,20 TL

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

54,40 TL